RMA REQUEST (การขอ RMA)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*หลังจากการส่งอีเมลเสร็จสิ้น ศูนย์บริการจะดำเนินการตรวจสอบและจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านอีกครั้ง ทั้งนี้ห้ามจัดส่งไดฟ์คอมพิวเตอร์มายังศูนย์บริการ จนกว่าจะได้รับการติดต่อกลับ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ.


  วันที่พบปัญหา (วว-ดด-ปป) *จำเป็น

  วันที่ซื้อ (วว-ดด-ปป) *จำเป็น

  รุ่นคอมพิวเตอร์ *จำเป็น

  หมายเลขซีเรียล *จำเป็น

  ชื่อ-นามสกุลเจ้าของคอมพิวเตอร์ *จำเป็น

  ที่อยู่จัดส่ง *จำเป็น

  ประเทศที่จัดส่ง

  หมายเลขโทรศัพท์ *จำเป็น

  ที่อยู่อีเมล *จำเป็น

  ตัวแทนจำหน่าย (หากไม่มี กรุณาพิมพ์ NA)

  โปรดอธิบายปัญหาที่พบกับคอมพิวเตอร์ของคุณ:

  จำนวนไดฟ์บนคอมพิวเตอร์ *จำเป็น

  รูปภาพคอมพิวเตอร์ดำน้ำที่เสียของคุณ (สูงสุด 2MB)